นักวิจัยหวังว่าบทความนี้จะเป็นแม่แบบสำหรับนักพันธุศาสตร์ประชากรคนอื่น ๆ ในการทำโครงการที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคต เรามีความสนใจในการหาระดับพันธุกรรมสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์” Henn กล่าว “เอกสารฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้กลุ่มมนุษย์ที่มีความหลากหลายในการศึกษาวิวัฒนาการของเราทุกคน

ในฐานะสายพันธุ์มีความลำเอียงที่ตกเป็นเหยื่อของยูโรเป็นศูนย์กลางในการศึกษาทางการแพทย์และด้านวิทยาศาสตร์อื่น ๆ แต่เราพบว่า แรงกระตุ้นทางวิทยาศาสตร์ในการเน้นความหลากหลายและความครอบคลุมในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพราะเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนถูกต้องมากขึ้น